Regulamin Heavy Gym

 1. Siłownia jest czynna poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-22.00, sobota 10.00-17.00
 2. Podstawą do korzystania z siłowni jest zakup karnetu lub wejścia jednorazowego.
 3. Do korzystania z wykupionego karnetu upoważniony jest wyłącznie właściciel karty.
 4. Klient, który wykupił karnet otrzymuje od siłowni papierową kartę.
 5. Karnety są ważne 30 dni od daty zakupu. Siłownia nie zwraca kosztów za niewykorzystany karnet miesięczny jak również nie przenosi nie wykorzystanych wejść na następny miesiąc.
 6. Wszelkie przedmioty osobiste należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej. Za utratę przedmiotów siłownia nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Za zgubienie lub nie oddanie kluczyka zostanie pobrana kara umowna w wysokości 20zł
 8. Siłownia nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki mające miejsce na jego terenie.
 9. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik.
 10. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność.
 11. Wejście na siłownie możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym.
 12. Obowiązkowo należy korzystać z ręcznika podczas ćwiczeń.
 13. Obsługa siłowni ma prawo odmówić wstępu na siłownię osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń, a w szczególności obuwia.
 14. Z usług siłowni mogą korzystać osoby które ukończyły 15 rok życia.
 15. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować. Ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać przy asekuracji drugiej osoby lub trenera.
 16. Osoby ćwiczące w strefie wolnych ciężarów zobowiązane są do tego aby odkładać ciężary na miejsce.
 17. Osoba która wykupuje karnet zobowiązuje się tym samym do przestrzegania regulaminu.